นมเพิ่มความสูง สาเหตุ ที่ทำให้เด็กตัวเตี้ย อาจเนื่องมาจากมีโรคที่เกิดจากความผิดปกติ

นมเพิ่มความสูง สาเหตุ ที่ทำให้เด็กตัวเตี้ย อาจเนื่องมาจากมีโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกระดูก หรือมีโรคเจ็บป่วยเรื้อรังในวัยเด็ก หรือเนื่องมาจากน้ำหนัก และ/หรือ ความยาวแรกเกิดน้อยกว่าเด็กปกติ การดูแลสุขภาพไม่ให้ เจ็บป่วย จะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ การเจ็บป่วยบ่อยๆ จะทำให้การเติบโตหยุดชะงัก การใช้ยาบางชนิดก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย นอกจากนี้ ความเครียดก็เป็นตัวบั่นทอนการเจริญเติบโตได้เช่นกัน โดยทั่วไป ความสูงของเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของความสูงของพ่อแม่ ความสูงเฉลี่ยของประชากร เชื้อชาติ เพศ และวัยเดียวกัน ไม่มียาใดที่ทำให้สูงขึ้น ในทางการแพทย์มีการรักษาโดยการผ่าตัดกระดูก แต่ก็เป็นการรักษาเพื่อแก้ไขความพิการมากกว่าเพื่อเสริมบุคลิกภาพ หลาย คนมานึกอยากสูงเอาเมื่อสายไปเสียแล้ว ดังนั้น คนที่ยังอยู่ในวัยที่สร้างความสูงได้ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ควรใส่ใจกับการสร้างความสูงและความแข็งแรงของกระดูกเสียตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป นมเพิ่มความสูง.

นมเพิ่มความสูง

นมเพิ่มความสูง โกรธฮอร์โมน แหล่งพลังของชีวิต
หากใครติดตามข่าวสารอยู่ในขณะนี้ อาจเจอกับข่าวที่วัยรุ่นไทย กำลังแห่ไปฉีดฮอร์โมนเพิ่มความสูง ซึ่งกำลังเป็นกระแสเหมือนกับฉีดสารกลูตาไธโอนให้ผิวขาว จนคุณหมอต้องมาเตือน ให้ระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลทำให้ร่างกายมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้
ส่วนท่านที่กำลังสงสัย ว่าฮอร์โมนเพิ่มความสูงที่ว่านั้น คือฮอร์โมนชนิดใด แล้วร่างกายเรามีหรือไม่นั้น จริง ๆ ร่างกายของคนเรา มีฮอร์โมนอยู่ชนิดหนึ่งนั่นคือ โกรธฮอร์โมน (Growth Hormone) นั่นเอง

โกรธฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง ร่างกายจะผลิตออกมาเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เสริมสร้าง และซ่อมแซมร่างกายตลอดชีวิต สำหรับเด็กในวัยเจริญเติบโต ตั้งแต่วัยรุ่น ไปจนถึงอายุ 23 ปี โกรธฮอร์โมน เป็นตัวการสำคัญ ที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะความสูง โกรธฮอร์โมนจะทำงานสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการนอนหลับพักผ่อนด้วย หากมีการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ พร้อมกับรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ รับสารอาหารครบถ้วน ร่างกายจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ความสูงของเด็กจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงวัยนี้ นมเพิ่มความสูง
แต่หลังจากอายุ 23 ปี ร่างกายจะผลิตโกรธฮอร์โมนได้น้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ร่างกายเราเริ่มเสื่อม เป็นผลให้ ผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่น ผมเริ่มหงอก ประสิทธิภาพทางเพศเริ่มลดลง อีกทั้งโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลาย อย่าง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่าน คิดค้นหาวิธีการเพื่อที่จะหยุดยั้ง ชะลอความเสื่อมเหล่านั้น จนกระทั้งมีการค้นพบ สารอาหารตัวหนึ่ง นั่นคือ แอล-อาร์จินีน (L-Arginine) กรดอะมิโน ที่มีประโยชน์มหาศาล จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิตโกรธฮอร์โมนให้มากขึ้น เมื่อมีมากขึ้น การซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้คงความเป็นหนุ่มสาวได้นาน ดูสดใสอยู่เสมอ นอกจากนี้ แอล-อาร์จินีน ยังกระตุ้นให้ร่างกายผลิตกรดไนตริกออกไซค์ (Nitric Oxide) เพื่อช่วยในเรื่องการคลายตัวของเส้นเลือด ลดภาวะความตึงเครียดของเส้นเลือด ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ ดูแลและซ่อมแซมการไหลเวียนโลหิตของหลอดเลือด ทำให้การฉูบฉีดโลหิตทั่วร่างกายเป็นไปอย่างปกติอีกด้วย

โกรทฮอร์โมน growth hormone (GH) เป็นฮอร์โมนชนิดโปรตีน นมเพิ่มความสูง หรือที่เรียกว่าเปปไทด์ฮอร์โมน โครงสร้างประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัว เป็นฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า และ
มีผลต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งเมตะบอลิสซึมของร่างกาย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า somatotropin

ยีน ที่ควบคุมการสร้างโกรทฮอร์โมน อยู่บน q22-24 region ของโครโมโซมคู่ที่ 17 และมีลักษณะใกล้เคียงกับยีนที่ควบคุมการสร้าง human chorionic somatomammotropin (hCS) หรือที่เรียกว่า placental lactogen ฮอร์โมนทั้ง 3 ชนิด คือ GH, human chorionic somatomammotropin (hCS), และ prolactin (PRL) จัดอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และการสร้างน้ำนม

โกรทฮอร์ โมนรูปแบบที่พบในร่างกายมนุษย์มากที่สุด ประกอบด้วยกรดอะมิโน 190 ตัว น้ำหนักโมเลกุลประมาณ 22,000 ดาลตัน โครงสร้างเป็นแบบเกลียวชนิดสี่เกลียว มีส่วนที่ทำหน้าที่จับกับตัวรับ โกรทฮอร์โมนในสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน ถ้านำมาใช้ในมนุษย์ต้องเป็นของมนุษย์เองและสัตว์ประเภทลิงเท่านั้น หรือใช้โกรทฮอร์โมนชนิดสังเคราะห์ นมเพิ่มความสูง.